Δημοσιεύσεις

«Η δισκοπλαστική ως τεχνική ελάχιστης παρεμβατικότητας στη δισκική νόσο» - Θεσσαλικές Επιλογές, Νοέμβριος 2014

Συγγραφή στο βιβλίο του καθηγητού Γ. Σάπκα «Εμβιομηχανική της Σπονδυλικής Στήλης» των κεφαλαίων:
1 – Η σημασία της οστικής πυκνότητας στη σταθερότητα των σπονδυλικών εμφυτευμάτων
2 – PDN προσθετικός πυρήνας πυρήνας δίσκου, μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία της δισκικής νόσου
3 – Κυφοπλαστική, μια νέα τεχνική αντιμετώπισης των οστεοπορωτικών καταγμάτων
Εκδόσεις Καυκάς, Αθήνα 2004

«Κυφοπλαστική, μια νέα μέθοδος στην θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης» - INFO ORTHOPAEDICS, Τεύχος Δεκεμβρίου 2002

«Η χρήση του συστήματος SOCON στη θεραπεία των καταγμάτων της θωρακοοσφυικής & οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης» - Περιοδικό Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Έτος 2000, Τόμος 51, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ 40

«Επιπτώσεις των οπίσθιων προσπελάσεων στην εμβιομηχανική σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης» - Περιοδικό Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Έτος 1999, Τόμος 50, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ 46

«Ενιαία χειρουργική αντιμετώπιση όλων των καταγμάτων της επιγονατίδος ανεξάρτητα από τον βαθμό συντριβής» - Περιοδικό Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Έτος 1999, Τόμος 50, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ 34

«Αποκατάσταση των ρήξεων του τετρακεφάλου με δυναμική περίσφιξη» - Περιοδικό Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Έτος 1999, Τόμος 50, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ 94

«Άμεση αποκατάσταση  των ρήξεων του αχίλλειου τένοντα με την τεχνική της δυναμικής περίσφιξης» - Περιοδικό Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Έτος 1999, Τόμος 50, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ 103

Οι παρακάτω είναι δημοσιευμένες στο internet  στην ιστοσελίδα PubMed. Με δεκάδες citations πάνω σ’ αυτές :

1. Comparison of PD BLADE with fat saturation (FS), PD FS and T2 3D DESS with water excitation (WE) in detecting articular knee cartilage defects.
Lavdas E, Topalzikis T, Mavroidis P, Kyriakis I, Roka V, Kostopoulos S, Glotsos D, Zilidis C, Stathakis S, Tsagkalis A, Papanikolaou N, Batsikas G, Arvanitis DL, Vassiou K.
Magn Reson Imaging. 2013 Oct;31(8):1255-62. doi: 10.1016/j.mri.2013.06.007. Epub 2013 Jul 19.


2. Elimination of motion, pulsatile flow and cross-talk artifacts using blade sequences in lumbar spine MR imaging.
Lavdas E, Mavroidis P, Kostopoulos S, Glotsos D, Roka V, Koutsiaris AG, Batsikas G, Sakkas GK, Tsagkalis A, Notaras I, Stathakis S, Papanikolaou N, Vassiou K.
Magn Reson Imaging. 2013 Jul;31(6):882-90. doi: 10.1016/j.mri.2013.03.006. Epub 2013 Apr 18.


3. Reduction of motion, truncation and flow artifacts using BLADE sequences in cervical spine MR imaging.
Lavdas E, Mavroidis P, Kostopoulos S, Ninos C, Strikou AD, Glotsos D, Vlachopoulou A, Oikonomou G, Economopoulos N, Roka V, Sakkas GK, Tsagkalis A, Stathakis S, Papanikolaou N, Batsikas G.
Magn Reson Imaging. 2015 Feb;33(2):194-200. doi: 10.1016/j.mri.2014.10.014. Epub 2014 Nov 24.


4. Elimination of motion and pulsation artifacts using BLADE sequences in shoulder MR imaging.
Lavdas E, Vlychou M, Zaloni E, Vassiou K, Tsagkalis A, Dailiana Z, Fezoulidis I.
Skeletal Radiol. 2015 Nov;44(11):1619-26. doi: 10.1007/s00256-015-2232-3. Epub 2015 Aug 26.