Χειρουργική Χεριού

Ο όρος «Μικροχειρουργική» αναφέρεται στη χειρουργική που γίνεται με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου. Αποτελεί τεχνική που επιτρέπει την αναγνώριση και την αποκατάσταση πολύ μικρών ανατομικών δομών του σώματος, όπως είναι η αναστόμωση πολύ μικρών αγγείων και νεύρων (τυπικά διαμέτρου 1 χιλ.) που έχει επιτρέψει την μεταφορά ιστών από ένα σημείο του σώματος σε ένα άλλο και τη συγκόλληση ακρωτηριασμένων τμημάτων των άκρων. Η Μικροχειρουργική ως τεχνική εφαρμόζεται από  γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως είναι οι ορθοπαιδικοί, οι πλαστικοί χειρουργοί, οι οφθαλμίατροι, οι νευροχειρουργοί και άλλοι.

Η Χειρουργική Χεριού ασχολείται με τη θεραπεία όλων των παθήσεων και των τραυμάτων του άνω άκρου και σε κάποιες χώρες είναι ήδη ξεχωριστή ειδικότητα. Εφαρμόζεται από ορθοπαιδικούς ή πλαστικούς χειρουργούς που έχουν λάβει την απαραίτητη εξειδίκευση και χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές της Μικροχειρουργικής, ενώ η χρήση μεγέθυνσης, είτε με μικροσκόπιο είτε με μεγεθυντικά γυαλιά, είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των επεμβάσεων.

Οι χειρουργοί χεριού είναι εκπαιδευμένοι στη χειρουργική αντιμετώπιση όλων των τραυμάτων του άνω άκρου που μπορεί να χρειάζονται οστεοσύνθεση καταγμάτων, συρραφές τενόντων και νεύρων και αναστομώσεις αγγείων, ενώ οι πιο σύνθετες επεμβάσεις αφορούν στη συγκόλληση ακρωτηριασμένων μελών. Αντιμετωπίζουν επίσης χρόνιες παθήσεις του χεριού όπως οι αρθρίτιδες του χεριού, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η ωλένια νευρίτιδα, ο εκτινασσόμενος δάκτυλος, η τενοντοελυτρίτιδα de Quervain, η νόσος Dupuytren, οι κύστεις και τα γάγγλια, οι συγγενείς ανωμαλίες και οι όγκοι του χεριού. Έχουν εμπειρία στις σύνθετες επανορθωτικές επεμβάσεις του άνω άκρου, όπως είναι οι νευρομεταφορές, οι τενοντομεταφορές, η χρηση κρημνών, νευρικών και αγγειούμενων οστικών μοσχευμάτων και η χειρουργική του βραχιονίου πλέγματος.